Gemaal op Zuid

Ontmoeting, productie en presentatie komen samen op een locatie. Het Gemaal als Wijk- en Werkcommon van waaruit de coöperatie opereert, maar vooral ook een plek waar dingen kunnen plaatsvinden. Samen met verschillende locatiepartners zorgt de Afrikaanderwijk Coöperatie er voor dat dit markante gebouw als plek voor collectief gebruik, programmering van activiteiten, kennisdeling en voor wijkbijeenkomsten behouden blijft.

hetgemaalopzuid.nl