Gemaal op Zuid

Ontmoeting, productie en presentatie komen samen op een locatie. Het Gemaal als Wijk- en Werkcommon van waaruit de coöperatie opereert, maar vooral ook een plek waar dingen kunnen plaatsvinden. Zo is er een levendig cultuurprogramma en wordt er op het gebied van zelforganisatie en duurzaamheid kennis en ervaring uitgewisseld. Samen met verschillende locatiepartners zorgt de Afrikaanderwijk Coöperatie er voor dat dit markante gebouw als plek voor collectief gebruik, programmering van activiteiten, kennisdeling en voor wijkbijeenkomsten behouden blijft.

hetgemaalopzuid.nl