Groen

De Afrikaanderwijk Coöperatie heeft in 2018 een zusje gekregen in Tuindorp Vreewijk.

Vreewijk is een bijzondere wijk van Rotterdam. In het oorspronkelijke ontwerp is veel plek ingeruimd voor tuinen en openbaar groen. Een wijk met betrokken bewoners en een dorps karakter, terwijl je toch in de grote stad woont. Maar zoals een tuin onderhoud vraagt, heeft ook een tuindorp voortdurend onderhoud nodig om mee te groeien met de tijd. Om ervoor te zorgen dat het mooi blijft, slaan we de handen ineen. De Tuindorp Vreewijkcoöperatie is een nieuw initiatief dat zich inzet om al het moois te behouden. Tegelijkertijd bouwen we aan Tuindorp Vreewijk, voor nu en voor de toekomst.

De Tuindorp Vreewijkcoöperatie richt zich op het behouden en vergroten van de waarden voor de wijk. De coöperatie is een combinatie van een netwerk van bestaande lokale organisaties en een lokaal werkbedrijf. De Tuindorp Vreewijkcoöperatie bestaat uit leden die zich gezamenlijk inzetten voor een sterker, toekomstbestendige wijk.

Bij de start richt de Tuindorp Vreewijkcoöperatie zich op diensten in het groenonderhoud. Dit past bij het karakter van het tuindorp en de ervaring van een deel van de leden. Bovendien liggen er op het gebied van groen een aantal kansen voor het inbesteden van werk.

vreewijkcooperatie.nl

Foto: Maaike Engels