Kennisdeling

Sinds de start van de Afrikaanderwijk Coöperatie is er veel interesse in de door de coöperatie opgedane kennis en ervaring op het gebied van zelforganisatie, het ontwikkelen en opzetten van coöperatieve werkplaatsen en talent-gestuurde ontwikkeling. Regelmatig komen er in het Gemaal op Zuid initiatieven, beleidsmakers (overheid en bedrijfsleven), cultuurmakers, scholen en universiteiten op bezoek om te zien hoe we het in de Afrikaanderwijk met elkaar aanpakken.

De coöperatie maakt deel uit van lokale en internationale netwerken van gelijkgestemde initiatieven. Daarnaast werken we samen met verschillende afdelingen van de Hogeschool Rotterdam en zijn we betrokken bij onderzoeken van o.a. de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Utrecht. De resultaten en vergaarde kennis worden (inter)nationaal gedeeld in tentoonstellingen als de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam, The Value of Nothing in TENT. en op de Architectuur Biënnale van Venetië.