Samen & Anders

Met zorginstellingen, woningcorporaties en andere in het gebied actieve partijen wordt gewerkt aan de collectieve en lokale invulling van zorg. Zo ondergaat het Laurens woonzorgcentrum Simeon en Anna komende jaren een transformatie van naar binnen gericht voor ouderen, naar een gebouw waar verschillende doelgroepen samenleven met wederkerigheid als basis.

Het wordt ‘Samen en Anders’, waarbij de begane grond actief onderdeel wordt van de wijk. Er is plek voor kleinschalig ondernemerschap die zowel bewoners als wijkbewoners en passanten bedient. De Afrikaanderwijk Coöperatie ontwikkelt de invulling van deze ruimte en test samenwerkingsverbanden die dit nieuwe woonconcept versterken.