Impact

De Afrikaanderwijk is niet alleen een plek waar je unieke producten en diensten kunt vinden, er is ook veel arbeidspotentieel. De Afrikaanderwijk Coöperatie maakt dit zichtbaar door promotie van deze kwaliteiten en het genereren van talentgestuurde werkgelegenheid. De coöperatie biedt hiervoor een organisatiestructuur waarbij de opbrengsten en voordelen aan de wijk zelf toe kunnen toekomen. Door strategische organisatie worden talent en middelen efficiënt ingezet.