Gezamenlijk voordeel

Het bundelen van kracht, talent, budget en tijd zorgt dat de bewoners en ondernemers een sterkere positie innemen, efficiënter worden en meer werk aan kunnen. Er valt dus gezamenlijk voordeel te behalen, wat al op een korte termijn geld kan opleveren. Bijvoorbeeld door het binnenhalen van opdrachten die kleine ondernemers voorheen niet aankonden of het afsluiten van gunstigere collectieve contracten. Zo werken we nu samen met Essent en hebben we voor onze leden een voordelig energietarief bedongen.