Right to Challenge

In het collegeprogramma "Volle kracht vooruit" heeft de gemeente Rotterdam naar Engels voorbeeld het Right to Challenge opgenomen. Wanneer een buurt denkt dat ze iets zelf beter of anders kunnen organiseren dan de overheid, dan krijgen de bewoners het recht om deze lokale voorzieningen over te nemen.

Op initiatief van voormalig wethouder Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd en zorg) en het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is een proeftraject ingezet om uit te vinden hoe zo’n challenge in de praktijk kan werken. In het traject is met De Makers van Rotterdam gezocht naar een vorm om het Right to Challenge in te voeren. De coöperatie heeft daarin het opruimen van de Afrikaandermarkt als case ingebracht en gaat daar in opdracht van de gemeente mee aan de slag.