over ons

De Afrikaanderwijk Coöperatie (2013) brengt ondernemers, producenten, sociale organisaties en de markt samen. We stimuleren duurzame lokale productie, kennisuitwisseling, culturele ontwikkeling en ondernemerschap op basis van een gedeelde verantwoordelijkheid en participatie. Het doel is om van Rotterdam Zuid, en dan specifiek de Afrikaanderwijk, een sterker en kapitaalkrachtiger gebied te maken met betrokken bewoners en ondernemers.

De Afrikaanderwijk Coöperatie levert diensten op het gebied van catering, schoonmaak, vervoer, textielproductie, beheer en cultuur. De werkzaamheden worden uitgevoerd door bewoners van de Afrikaanderwijk. Het Gemaal op Zuid, de herkenbare karakteristieke locatie in het hart van de wijk, met een capaciteit van 100 personen, wordt sinds 2014 beheerd door de Afrikaanderwijk Coöperatie.

De Afrikaanderwijk Coöperatie is inmiddels onderdeel van een groter coöperatief netwerk. Centraal hierin staat de (door de Afrikaanderwijk Coöperatie ontwikkelde) Wijk Werkcoöperatie die het werkgeverschap voor zowel de Afrikaanderwijk als Vreewijk organiseert.