Het Grondstoffenstation is van start gegaan!

Het Grondstoffenstation is van start gegaan! Nu staan deze tijdelijke containers er nog om al het afval van de markt te verzamelen, binnenkort komt ons prachtige definitieve grondstoffenstation daarvoor in de plaats.

Zo dragen we bij aan een schone markt en kunnen we het afval dat geproduceerd wordt scheiden en op de juiste manier verwerken. Hiermee maken we de Afrikaandermarkt groen!
Het opruimen van de markt wordt via de Afrikaanderwijk Coöperatie uitgevoerd door wijkbewoners. Het resultaat is een schonere markt, meer werkgelegenheid, minder zwerfafval en meer hergebruik.

Het team is 3 februari van start gegaan. Loop vooral even langs het Grondstoffenstation op de hoek van de Afrikaandermarkt om onze plannen te bewonderen!

status updates