Mini Conferentie: Werken aan Wederkerigheid

Onderdeel van de jubileum-activiteiten van de Afrikaanderwijk Cooperatie op 10 januari is een blok van actieve reflectie. In de mini-conferentie 'Werken aan Wederkerigheid' blikken we terug op 10 jaar Afrikaanderwijk Cooperatie. Onder leiding van Arie Lengkeek reflecteren we en kijken we vooruit. De centrale vraag in deze is hoe de Afrikaanderwijk Coöperatie de wereld van de gemeenschapseconomie inbrengt én afdwingt. De gemeenschapseconomie werkt vanuit gelijkwaardigheid, wederkerigheid, sufficientie. Die waarden worden onontkoombaar ook onderdeel van de systemen en organisaties waarmee wordt samengewerkt. Hoe werkt dat werken vanuit de gemeenschapseconomie in de praktijk? Welke praktische vaardigheden zijn er te benoemen, en hoe geeft dat ook richting aan de activiteiten en relaties van de komende periode?

met o.a. het Coöperatieve Consultancy Buro, Jiska Engelbert, Ahmed Abdillahi, Iskander Smit, Tomasz Jaskiewicz, Jeanne van Heeswijk, Emiliano Gandolfi, Andrea Karremans, Joshua van den Ham, Emiel Rijshouwer, Els Leclercq, Maria Barros, Mustapha Eauisaouiyen, Jason Baez, Safae Kassmi, Mandy Bek, Anja Bek, Paula Tiemstra, Monique Lieveld, Nas Barguig, Marianne van den Heuvel, Abdellatif Ghislaine, Aliosman Safak, Annet van Otterloo e.v.a.

status updates