Samenwerking met Laurens ontwikkeling Wijkdiensten

De Afrikaanderwijk Coöperatie en Laurens ontwikkelen komende jaren samen een nieuwe invulling van het woon- zorgcomplex Samen en Anders.

status updates