wijkonderzoekers Happy Socks

In de ontwikkeling van het Coöperatieve Consultancy Buro werkt de coöperatie samen met verschillende experts. 

In de lokale context heeft een collectief van consultants of wijkonderzoekers genaamd Happy Socks samen met  Design & PublicsDesign & Publics onderzoeksvragen geformuleerd, data verzameld en gevisualiseerd rond gezondheid en welzijn.

Dit ‘spinnenweb’ (afbeelding 1) geeft weer hoeveel werk (veelal vrijwillige) schuldhulpverleners verzetten, en dat zij hierbij oog en tijd hebben voor de complexiteit van zaken van mensen die ze aan hun bureau krijgen.

Met en voor de ombudsman wordt in kaart gebracht hoeveel waarde hiermee wordt gegenereerd.

Om aan te tonen dat er grote drempels bestaan om zorg- en medicijnen te krijgen, een huis te vinden en hulp bij PGB te krijgen zijn er ook verschillende visualisaties gemaakt. (afbeelding 2 & afbeelding 3)

Om te laten zien hoe iemands sociale en fysieke omgeving van invloed zijn op iemands welzijn en gezondheid, laat één van de onderzoekers zien dat veel bewoners van zijn gebouw te kampen hebben met psychische uitdagingen.
(afbeelding 4)

In de visualisatie van zijn levensverhaal zien we hoe dak- en thuisloosheid, zijn sociale netwerk en de buurt, en de ‘handel in achterafstraatjes’ voor continue stress zorgden en hem in een psychose deden belanden
(afbeelding 5)

De komende tijd werkt het collectief aan kaart en/of gids van de wijk (a la de Lonely Planet) waarmee buurtbewoners handige, leuke en belangrijke plekken (en instanties) in de buurt aan elkaar kunnen tippen.

afbeelding 1
afbeelding 2
afbeelding 3
afbeelding 4
afbeelding 5

status updates