Zelf schoonmaken is duurzamer

Met het schoonmaken van de Afrikaandermarkt draagt de Afrikaanderwijk Coöperatie direct bij aan de verduurzaming van de wijk. Bewoners van Rotterdam-Zuid helpen mee met het schoon houden van het marktplein. Zo wordt er nu de hele marktdag afval opgeruimd in plaats van pas aan het einde van de dag. Het afval wordt gescheiden afgevoerd en er wordt met Superuse Studios en studenten van de Willem de Kooning kunstacademie gezocht naar nieuwe toepassingen van het restmateriaal. Van afval naar grondstof.

status updates