Privacy

De Afrikaanderwijk Coöperatie gaat zorgvuldig om met uw privacy.

Op deze website worden geen persoonsgegevens van bezoekers verzameld of gedeeld. Om te weten hoe en hoe vaak de site bezocht wordt maken we wel gebruik van Google Analytics. Conform artikel 8, onder f, van de Wbp zijn de volgende maatregelen genomen:
- Met Google Analytics is een bewerkersovereenkomst gesloten
- De laatste octet (drie getallen) van IP adressen worden gemaskeerd
- Het delen van gegevens voor benchmarking e.d. is uitgezet.

Wanneer u alsnog geen prijs stelt op het gebruik van Google Analytics op deze website kan dit worden uitgeschakeld via deze link: Analytics uitschakelen voor deze website

Voor het beheer van onze nieuwsbrieven is een overeenkomst met MailChimp gesloten (Privacy beleid en Voorwaarden). Onze volgers kunnen zich altijd uitschrijven, hun gegevens opvragen of wijzigen. De persoonsgegevens worden conform de AVG niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden niet met anderen gedeeld.