Inbesteden ipv uitbesteden

Door de inzet en organisatie van lokaal aanwezige kwaliteiten wil de coöperatie stimuleren dat opdrachten die voorheen uitbesteed werden aan bedrijven buiten de wijk nu lokaal inbesteed worden. Zo worden waardestromen van buitenaf naar de wijk toe geleid en blijven in het gebied aanwezige middelen voor de wijk behouden. Een voorbeeld hiervan is het schoonmaken van de wijk door bewoners uit te laten voeren. Dit draagt bij niet alleen bij aan lokale werkgelegenheid, het zorgt ook voor een schonere leefomgeving en een sterkere sociale infrastructuur. Op die manier levert het voor de hele stad meer op.