Aanpak

Op basis van een jarenlange aanwezigheid in het gebied kent de Afrikaanderwijk Coöperatie de kracht van lokale gemeenschappen en kleinschalige open organisaties waarin leren en werken samengaan. De Wijkcoöperatie is een wijkonderneming die beseft dat de inzet die de mens voortbrengt schaars is en dus van waarde voor onze welvaart.

De Coöperatie vergroot zelfredzaamheid en versterkt infrastructuren. Op deze manier creëren we kansen om via het aanbieden van arbeid, diensten en producten het zelforganiserend vermogen van een gebied te vergroten en tegelijkertijd verspilling van talent tegen te gaan.

Meer weten over de wijkcooperatie vanuit het perspectief van de betekeniseconomie? Bekijk dan deze MOOC geproduceerd door Thrive Institute.