In de media (artikelen)

Er wordt regelmatig geschreven over de activiteiten van de Afrikaanderwijk Coöperatie. In kranten, boeken, magazines en natuurlijk online. Hieronder een aantal voorbeelden van publicaties.


Sociale wetenschappers zien de deelname aan hun onderzoek teruglopen. Hoe komt dat en hoe kan het beter?

De Afrikaanderwijk Coöperatie doet al jaren niet meer zomaar mee aan onderzoeken. Met een Coöperatief Consultancy Buro werken we aan het ontwikkelen van een volwaardige lokale kenniseconomie.

Lees in het artikel van Margriet Oostveen (Volkskrant, 21 okt 2023) wat de wijzen uit Rotterdam-Zuid te zeggen hebben over onderzoeksmoeheid, een wantrouwende overheid en onnavolgbare systemen.

https://www.volkskrant.nl/wetenschap/in-deze-rotterdamse-wijk-zijn-bewoners-nu-wel-genoeg-onderzocht-ze-denken-dat-ze-hier-even-data-kunnen-komen-halen~b67b772b/


Waardevolle wijken

De Waardebloem - ontwerpmethode voor collectieve circulaire initiatieven
Door Mo Smit en Els Leclercq

Hoe kunnen integrale circulaire oplossingen bijdragen aan het realiseren van meerwaarde in de wijk?

> Geeft inzicht in hoe burgers een actieve en effectieve rol kunnen spelen bij de transities naar een circulaire en duurzame samenleving
> Inspirerend voor burgers die zelf initiatieven willen ontplooien voor de verduurzaming van hun leefomgeving
> Beschikbaar via Open Access bij TU Delft OPEN publishing
> Te koop via nai010 publishers: www.nai010.com
In Waardevolle Wijken staan pionierende, collectief gedragen initiatieven centraal die gericht zijn op het sluiten van één of meerdere grondstofkringlopen op buurt- of wijkniveau en hiermee dus bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.

Voor de analyse van deze verschillende initiatieven is door de onderzoekers - stedenbouwkundige Els Leclercq en architect Mo Smit - een unieke methodiek ontwikkeld: de Circulaire Waardebloem-methode. Deze methode helpt het gezamenlijk sluiten van grondstofkringlopen (materialen, energie, water, biota, nutriënten) op wijkschaal te organiseren en maakt inzichtelijk welke meerwaarde (economisch, ecologisch, sociaal, cultureel, esthetisch) hiermee binnen de gebouwde omgeving kan worden gerealiseerd.

Waardevolle Wijken biedt hiermee inspiratie en lessen voor integrale duurzame interventies op het schaalniveau van de wijk en sluit aan bij de nieuwe Omgevingswet (2022) die nadrukkelijk ruimte biedt aan burgerinitiatieven en lokaal opdrachtgeverschap.

De TUDelft heeft de Engelse versie van Waardevolle Wijken – Circular Communities – open access gepubliceerd. Zie: books.open.tudelft.nl open source

Verder zijn de casussen ook gedocumenteerd op de website circularcommunity.org, elke casus heeft een overzicht dat te downloaden is als pdf https://circularcommunity.org/?page_id=2743


podcast Systeem op de Schop

In de 23ste aflevering van Systeem op de Schop is Annet van Otterloo, initiatiefnemer van de Afrikaanderwijk Coöperatie, te gast. Zij gaat in gesprek met Stefan Panhuijsen en Willemijn Verloop over het opzetten van dit bewonersinitiatief en de impact die zij daarmee maken in de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Annet vertelt over hoe de Afrikaanderwijk Coöperatie is uitgegroeid tot het succes dat het nu is. Zo heeft de coöperatie al meer dan 150 mensen aan werk geholpen en heeft het veel wijkbewoners een zinvolle en plezierige tijdsbesteding gegeven. Bovendien levert de coöperatie al jarenlang een bijdrage aan het oplossen van de wijkproblematiek. Hiervoor hebben Annet en haar team veel stappen moeten zetten en uitdagingen zien te overwinnen. Hoe is de samenwerking met de gemeente? En misschien wel het allerbelangrijkste: hoe creëer je verbinding in de wijk en zorg je ervoor dat de juiste mensen worden bereikt? Luister deze aflevering om meer te weten te komen over dit initiatief en haar activiteiten en krijg antwoord op al deze vragen!

Over Systeem op de schop

Systeem op de schop, de podcast over sociaal ondernemen van Social Enterprise NL. In deze podcast gaan Stefan Panhuijsen en Willemijn Verloop in gesprek met ondernemers die werken aan een radicaal betere wereld. Welk systeem nemen zij op de schop? Hoe werkt dat, wat gaat goed en wat niet? Voorbij de standaardverhalen, op zoek naar nieuwe inzichten. En we gaan niet alleen met sociaal ondernemers in gesprek, maar ook met politici, investeerders, beleidsmakers, wetenschappers en corporates. Het systeem verander je ten slotte niet alleen.

Luister via: www.social-enterprise.nl
www.social-enterprise.nl


Van troep naar circulair: Afrikaandermarkt in Rotterdam als voorbeeld van innovatie?

NRC Reportage 3 februari 2022 door Tara Lewis, foto's door David van Dam

www.nrc.nlVolkskrant (2018): volkskrant.nl


Cooperative City (2017): cooperativecity.org


Havenloods (2017): www.dehavenloods.nl

Inspiratiegids Lokaal Beleid (2016): www.lkca.nl

De Helling (2016)

Werkplaats 21 (2016): www.knhm.nl

Whats the Use (2016)

S&A Nieuws (2015)

Nieuw Zuid (2015)

Puntkomma (2015): www.puntkomma.org

Nieuw Amsterdam (2014)