Visie

Wie met een cijfermatige en financiële bril naar wijken in de grote steden kijkt, ziet op het eerste gezicht misschien vooral armoede, achterstand en andere bedreigingen. De Wijkcoöperatie heeft juist oog voor de grote diversiteit aan culturen en de vele bewoners en ondernemers met hun eigen talenten, kennis en vaardigheden. We zien de hierbij stad zelf als een groot afzetgebied.

Door werk in de wijk te laten uitvoeren door de wijk (inbesteden i.p.v. uitbesteden of aanbesteden) ontwikkeld een wijk van binnenuit en ontstaat een meervoudige waardecreatie. Meer mensen hebben een baan en voelen zich betrokken bij hun omgeving.