Niet aanbesteden, niet uitbesteden, maar inbesteden

Uitgangspunt bij de ontwikkeling en oprichting van de Afrikaanderwijk Coöperatie in 2013 was om zo veel mogelijk werk in en door de wijk zelf uit te laten voeren. Dus geen organisaties van buiten rotterdam om schoonmaak te verzorgen, maar dit met bewoners en ondernemers onder elkaar verzorgen. Ook op het gebied van koken, organisatie en het bieden van ruimte voor kennisontwikkeling en kennisdeling eerst kijken naar wat de Afrikaanderwijk te bieden heeft.

status updates